दारिद्रय दहन स्तोत्रम्

Daridrya Dahan Stotram

विश्वेशराय नरकार्णवतारणाय
कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय।
कर्पूर कान्ति धवलाय, जटाधराय,
दारिद्रय दुख दहनाय नमः शिवाय।।1।।

गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय,
कालांतकाय भुजगाधिप कंकणाय।
गंगाधराय गजराज विमर्दनाय
द्रारिद्रय दुख दहनाय नमः शिवाय।।2।।

भक्तिप्रियाय भवरोग भयापहाय
उग्राय दुर्ग भवसागर तारणाय।
ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनृत्यकाय,
दारिद्रय दुख दहनाय नमः शिवाय।।3।।

चर्माम्बराय शवभस्म विलेपनाय,
भालेक्षणाय मणिकुंडल-मण्डिताय।
मँजीर पादयुगलाय जटाधराय
दारिद्रय दुख दहनाय नमः शिवाय।।4।।

पंचाननाय फणिराज विभूषणाय
हेमांशुकाय भुवनत्रय मंडिताय।
आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय,
दारिद्रय दुख दहनाय नमः शिवाय।।5।।

भानुप्रियाय भवसागर तारणाय,
कालान्तकाय कमलासन पूजिताय।
नेत्रत्रयाय शुभलक्षण लक्षिताय
दारिद्रय दुख दहनाय नमः शिवाय।।6।।

रामप्रियाय रधुनाथ वरप्रदाय
नाग प्रियाय नरकार्णवताराणाय।
पुण्येषु पुण्य भरिताय सुरार्चिताय,
दारिद्रय दुख दहनाय नमः शिवाय।।7।।

मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय
गीतप्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय।
मातंग चर्म वसनाय महेश्वराय,
दारिद्रय दुख दहनाय नमः शिवाय।।8।।

viśvēśvarāya narakārņavatāraṇāya karņāmṛtāya śaśiśēkharadhāraṇāya |
karpūrakāntidhavalāya jațādharāya
dāridrya duḥkha dahanāya namaḥ śivāya || 1 ||

gaurīpriyāya rajanīśakalādharāya
kālāntakāya bhujagādhipakańkaņāya |
gangadharāya gajarājavimardanāya
dāridrya duḥkha dahanāya namaḥ śivāya || 2 ||

bhaktipriyāya bhavarōgabhayāpahāya ugrāya duḥkhabhavasāgaratāraṇāya |
jyōtirmayāya guṇanāmasunṛtyakāya
dāridrya duḥkha dahanāya namaḥ śivāya || 3 ||

carmāmbarāya śavabhasmavilēpanāya phālēkṣaṇāya maņikundalamanditāya |
mañjīrapādayugalāya jațādharāya
dāridrya duḥkha dahanāya namaḥ śivāya || 4 ||

pañcānanāya phaņirājavibhūṣaṇāya hēmāṁśukāya bhuvanatrayamanditāya |
ānandabhūmivaradāya tamōmayāya
dāridrya duḥkha dahanāya namaḥ śivāya || 5 ||

bhānupriyāya bhavasāgaratāraṇāya kālāntakāya kamalāsanapūjitāya |
nētratrayāya śubhalakşaņa lakṣitāya
dāridrya duḥkha dahanāya namaḥ śivāya || 6||

rāmapriyāya raghunāthavarapradāya nāgapriyāya narakārņavatāraṇāya |
punyēsu punyabharitāya surārcitāya
dāridrya duḥkha dahanāya namaḥ śivāya || 7 ||

muktēśvarāya phaladāya gaņēśvarāya
gītapriyāya vrṣabhēśvaravāhanāya |
mātangacarmavasanāya mahēśvarāya
dāridrya duḥkha dahanāya namaḥ śivāya || 8 ||

From the album : Daridrya Dahan Stotram

Daridrya Dukh Dahan Stotram