देह शुद्ध करुनी भजनी भजावे। आणिकाचे नाठवावे दोष गुण।। धृ ।। साधने समाधि नको पां उपाधी।...

धन्य आजि दिन झाले संताचे दर्शन। अनंत जन्मांचा शीण गेला।। धृ ।। मज वाटे तयासी अलिंगन...

ओंकार स्वरूपा सदगुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुज नमो।। धृ ।। नमो मायबापा गुरु कृपाघना तोडी या...