अधिक देखणे तरी निरंजन पाहणे। योगिराज विनवणे मना आले वो माये।। धृ ।। देहबळी देऊनी साधिले...