निक्की जिही कली तेरी गोद च खिली माये,
दो चार बहाराँ मैंनूँ वेखण दे।
माये जीण दे, माये जीण दे, माये जीण दे।

1. कण्डे ना चुभा नी माये, फुलाँ जिही निमाणी हाँ ,
बन ठण्डी छाँ नी माये, जीण दे।

2. पढ़-लिख तेरी मैं सेवा कराँगी,
रब दी सौगात हाँ, जीण दे।

3. झांझराँ मैं पा माये, वेड़े तेरे नचाँगी,
बाबल दा सहारा बणाँ, जीण दे - -

nikkee jihee kalee teree god ch khilee maaye,
do chaar bahaaraan mainnoon vekhaṇa de. Maaye jeeṇa de, maaye jeeṇa de, maaye jeeṇa de.
1. Kaṇaḍe naa chubhaa nee maaye, fulaan jihee nimaaṇee haan ,
ban ṭhaṇḍaee chhaan nee maaye, jeeṇa de.
2. Paḍh-likh teree main sevaa karaangee,
rab dee saugaat haan, jeeṇa de.
3. Jhaanjharaan main paa maaye, vede tere nachaangee,
baabal daa sahaaraa baṇaan, jeeṇa de - -