Mahishasura Mardini Stotra

96740 views | 08 Mar 2011

Mahishasura Mardini Stotra in Anandmurti Gurumaa's enchanting voice. ayi girina.ndini na.nditamedini vishvavinodini na.ndanute girivara vi.ndhya shirodhinivaasini vishhNuvilaasini jishhNunute . bhagavati he shitikaNThakuTuMbini bhuuri kuTuMbini bhuuri kR^ite jaya jaya he mahishhaasuramardini ramyakapardini shailasute

show more

Related Videos

Related Videos