Sukhmani Sahib Ashtapadi 4 Vyakhya (Part-2)

8820 views | 22 Nov 2012

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Thursday, Nov 22, 2012) Exposition of the 4th Ashtapadi of Sri Sukhmani Sahib continues in today's episode of Amrit Varsha... salok. nirgunee-aar i-aani-aa so parabh sadaa samaal. jin kee-aa tis cheet rakh naanak nibhee naal. ||1|| asatpadee. rama-ee-aa kay gun chayt paraanee. kavan mool tay kavan daristaanee. jin tooN saaj savaar seegaari-aa. garabh agan meh jineh ubaari-aa. baar bivasthaa tujheh pi-aarai dooDh. bhar joban bhojan sukh sooDh. biraDh bha-i-aa oopar saak sain. mukh api-aa-o baith ka-o dain. ih nirgun gun kachhoo na boojhai. bakhas layho ta-o naanak seejhai. ||1|| jih parsaad Dhar oopar sukh baseh. sut bharaat meet banitaa sang haseh. jih parsaad peeveh seetal jalaa. sukh-daa-ee pavan paavak amulaa. jih parsaad bhogeh sabh rasaa. sagal samagree sang saath basaa. deenay hasat paav karan naytar rasnaa. tiseh ti-aag avar sang rachnaa. aisay dokh moorh anDh bi-aapay. naanak kaadh layho parabh aapay. ||2|| aad ant jo raakhanhaar. tis si-o pareet na karai gavaar. jaa kee sayvaa nav niDh paavai. taa si-o moorhaa man nahee laavai. jo thaakur sad sadaa hajooray. taa ka-o anDhaa jaanat dooray. jaa kee tahal paavai dargeh maan. tiseh bisaarai mugaDh ajaan. sadaa sadaa ih bhoolanhaar. naanak raakhanhaar apaar. ||3|| ratan ti-aag ka-udee sang rachai. saach chhod jhooth sang machai. jo chhadnaa so asthir kar maanai. jo hovan so door paraanai. chhod jaa-ay tis kaa saram karai. sang sahaa-ee tis parharai. chandan layp utaarai Dho-ay. garDhab pareet bhasam sang ho-ay. anDh koop meh patit bikraal. naanak kaadh layho parabh da-i-aal. ||4|| kartoot pasoo kee maanas jaat. lok pachaaraa karai din raat. baahar bhaykh antar mal maa-i-aa. chhapas naahi kachh karai chhapaa-i-aa. baahar gi-aan Dhi-aan isnaan. antar bi-aapai lobh su-aan. antar agan baahar tan su-aah. gal paathar kaisay tarai athaah. jaa kai antar basai parabh aap. naanak tay jan sahj samaat. ||5|| sun anDhaa kaisay maarag paavai. kar geh layho orh nibhaavai. kahaa bujhaarat boojhai doraa. nis kahee-ai ta-o samjhai bhoraa. kahaa bisanpad gaavai gung. jatan karai ta-o bhee sur bhang. kah pingul parbat par bhavan. nahee hoth oohaa us gavan. kartaar karunaa mai deen bayntee karai. naanak tumree kirpaa tarai. ||6|| sang sahaa-ee so aavai na cheet. jo bairaa-ee taa si-o pareet. baloo-aa kay garih bheetar basai. anad kayl maa-i-aa rang rasai. darirh kar maanai maneh parteet. kaal na aavai moorhay cheet. bair biroDh kaam kroDh moh. jhooth bikaar mahaa lobh Dharoh. i-aahoo jugat bihaanay ka-ee janam. naanak raakh layho aapan kar karam. ||7|| too thaakur tum peh ardaas. jee-o pind sabh tayree raas. tum maat pitaa ham baarik tayray. tumree kirpaa meh sookh ghanayray. ko-ay na jaanai tumraa ant. oochay tay oochaa bhagvant. sagal samagree tumrai sutir Dhaaree. tum tay ho-ay so aagi-aakaaree. tumree gat mit tum hee jaanee. naanak daas sadaa kurbaanee. ||8||4||

show more

Latest Videos